C. A. Kullgren, C. A. Kullgrens enka, Granitaktiebolaget C. A. Kullgrens enka - minnesskrift utg. med anledning av 100-årsminnet av firmans grundande

Författare
Torsten Sandberg
(Torsten Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Granit AB C. A. Kullgrens enka 1942 Sverige, Uddevalla 74 sidor., [8] pl.-s. ill.