C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet 2, Inqvisitionen

Författare
Christian Eric Fahlcrantz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström 1846 Sverige, Upsala 154 sidor.
Wahlström 1845-1846 Sverige, Upsala 2 vol.
Wahlström 1845 Sverige, Upsala 87 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan