Ordförteckning till C. Julii Cæsaris de bello gallico liber V

Författare
Erik Bökman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wettergren & Kerber 1897 Sverige, Göteb 55 sidor. och interfol.
Lundborg 1858 Sverige, Lund, Upsala 233 sidor. (319 sidor.)
1854 Sverige, Upsala viii, 320 sidor. 8:o