C´est Bon Anthology Vol. 12. Expiration Date

Författare
Ole Comoll
(Ole Comoll, Sarah Kläpp, Victor Kerlow, Mari Ahokoivu.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C´est Bon Kultur 2010 Sverige 68 sidor illustrationer 26 cm 978-91-978089-6-5