C´est Bon Anthology Vol. 14, Square One

Författare
Kolbeinn Karlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C´est Bon Kultur 2011 Sverige 80 sidor illustrationer 20 cm 978-91-978089-8-9