COREMAP 1, Allmän beskrivning - ett datasystem för insamling, lagring och bearbetning av borrkärnsdata

Författare
Tore Ekström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige 95 sidor. : ill.