COREMAP 2, Programbeskrivning - ett datasystem för insamling, lagring och bearbetning av borrkärnsdata

Författare
Tore Ekström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige [1], 18, 7, 7, 5 sidor.