COREMAP 3, Systembeskrivning - ett datasystem för insamling, lagring och bearbetning av borrkärnsdata

Författare
Tore Ekström
(R. Wadling)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige [119] sidor.