COREMAP - ett datasystem för insamling, lagring och bearbetning av borrkärnsdata

Författare
Tore Ekström
(Tore Ekström, Åke Wirstam, Carl-Allan Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
T. Ekström 1973 Sverige, Uppsala 3 vol.
1973 Sverige 95 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan