Can a person teach all he knows? - evidence from interpersonal learning of inductive inference tasks

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1978 Sverige, Umeå 19 sidor. : diagr. 30 cm