Can ideals and norms be justified?

Författare
A. Campbell Garnett
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
College of the Pacific 1955 USA, Stockton, Calif 92 sidor.