Canaris - Tatsachenbericht

Författare
Heinrich Fraenkel
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wilhelm Heyne Verlag 1969 Tyskland, München 283 sidor. 3-453-00923-1