Cancer in the counties of Västernorrland, Västerbotten and Norrbotten, Sweden, 1979-81

Författare
(Lars-Gunnar Larsson ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centre of Oncology 1983 Sverige, Umeå 68 sidor.