Cancer in the counties of Västernorrland, Västerbotten and Norrbotten, Sweden, 1982-83

Författare
(Lars-Gunnar Larsson ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centre of Oncology 1985 Sverige, Umeå 51 sidor.