Cantharellus cibarius - mycorrhiza formation and ecology

Författare
Eric Danell
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Almqvist & Wiksell International distributör 1994 Sverige, Uppsala, Stockholm 75 sidor., 1 pl.-bl. i färg : ill., tab. 25 cm 91-554-3273-5