Carl Adolph Agardh 1785-1859 - en minnesbok

Författare
(Utgiven av Akademiska föreningen i Lund redaktion: Göran Larsson, Kjell Å Modéer.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AFs förl., Akademibokh. distributör, Wallin & Dalholm 1985 Sverige, Lund, Lund 198 sidor. ill. 24 cm