Carl Butler i Svenska dagbladet - kåserier och ca 250 recept

Författare
Carl Butler
(Ill.: Sven Rydén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull, Gotab 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 197 sidor. ill. 21 cm