Carl Eric Læstadius och hans broder Petrus - bilder ur en norrländsk prästsläkts lif

Författare
Elisabeth Curtelius
(Elisabeth Curtelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1909 Sverige, Uppsala 85 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell 1908 Sverige, Uppsala 40 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan