Carl Johan och Majorna - artiklar införda i Carl Johans församlingsblad 1969-1981

Författare
(Utg.: Carl Johans församling med stöd av Göteborgs kyrkliga samfällighets kulturnämnd red.-grupp: Stina Gunne ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., Alfredsson 1981 Sverige, Göteborg, Bollebygd 46 sidor. ill. 30 cm