Carl Julius Lewenhaupt - Biografiska anteckningar

Författare
Adam Lewenhaupt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. E. Fritzes k. hofbokh. 1916 Sverige, Stockholm 77 sidor.