Carl Linnæus, adlad von Linné

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1907 Sverige, Uppsala S. 36-37