Carl Michael Bellmans samlade skrifter D. 1-2

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Backman & Gumpert 1836 Sverige, Götheborg [18], 270 [4], 153 sidor.