Carl Otto Palmstierna - nekrolog och porträtt

Författare
Harald Wieselgren
(H. Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Sverige, Stockholm 11 sidor., 1 portr.-bl.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan