Carl Stenby - en ovanlig levnadshistoria

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stålgården, Blom 1988 Sverige, Linghem, Lund 87 sidor. ill. 21 cm