Carl Wilhelmson - minnesutställning

Författare
(Utarb. av Sixten Strömbom och Oscar Antonsson.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum 1930 Sverige, Stockholm 18 sidor., 4 pl.-bl.