Carl von Linné om insekter, Flyttfåglar i poesin, Stensimpor hos Norbert Scheuer, Goethes självbiografiska skrivande, Ontologiska frågor hos Lars Jakobson, Bodil Malmsten om minnets betydelse, Äldres samtalsstil, Andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet

Författare
(Sture Packalén (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, 2011 2011 Sverige, Västerås 162 sidor.