Carl von Linnés ungdomsskrifter Ser. 2

Författare
Carl von Linné
(Samlade af Ewald Ährling och efter hans död med statsunderstöd utgifna af K. Vetenskaps-Akademien.)
Genre
Verk före 1800, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1889 Sverige, Stockholm [6], 390 sidor., 1 pl.bl.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan