Carlos frestelser

Originaltitel
Lessons learned
Författare
Nora Roberts
(Nora Roberts översatt av Kate och Sigge Kalmström.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin 1999 Sverige, Stockholm, Norge 256 sidor. 18 cm