Sphère - suivi de Carnac

Författare
Eugène Guillevic
(Guillevic)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 1977 Frankrike, Paris 214 sidor.
Gallimard 1961 Frankrike, Paris 164 sidor.