Cars stora billexikon 16, Hispano-Suiza-Humber

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press 1987 Sverige, Malmö [6] sidor., sidor. 1208-1279 sidor. 91-7472-329-4