Cars stora billexikon 18, James-Körting

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh illustratör: Tomas Karlsson)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press 1987 Sverige, Malmö [6] sidor., sidor. 1368-1439 sidor. 91-7472-333-2