Cars stora billexikon 19, L-1-Lanchester

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press 1987 Sverige, Malmö [6] sidor., sidor. 1448-1519 sidor. 91-7472-335-9