Cars stora billexikon 20, Lancia-Lockwood

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press Cop. 1988 Sverige, Malmö [4] sidor., sidor. 1528-1597 91-7472-337-5