Cars stora billexikon 27, Opel-Peregrine

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press Cop. 1988 Sverige, Malmö [4] sidor., sidor. 2088-2157 91-7472-354-5