Cars stora billexikon 3, Apple-Audi

Författare
(Översättare: Björn-Eric Lindh illustratör: Tomas Karlsson)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press 1987 Sverige, Malmö [4] sidor., sidor. 168-237 91-7472-436-3