Cars stora billexikon 31, Rosengart-Sheffield-Simplex

Författare
(Illustratör: Tomas Karlson översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press Cop. 1989 Sverige, Malmö [4] sidor., sidor. 2408-2477 91-7472-362-6