Cars stora billexikon 32, Shelby-Straker-Squire

Författare
(Illustratör: Tomas Karlson översättare: Björn-Eric Lindh)
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk press Cop. 1989 Sverige, Malmö [4] sidor., sidor. 2488-2557 91-7472-364-2