Cartas

Författare
Alexandre Herculano
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1951-1954 Portugal, Lisboa 3 T.
1951 Portugal, Lisboa 302 sidor.
195? Portugal, Lisboa 290 sidor.