Casa di Santa Brigida

Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tipografia Poliglotta Vaticana 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Città del Vaticano 34 sidor., plates
Casa di S. Brigida 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Roma 34 sidor. ill.