Memoarer

Författare
Giovanni Giacomo Casanova
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åson production, Seelig 1968 Sverige, Åmål, Solna 2 vol. (95 sidor. 92 sidor.) : ill.
B. Wahlström 1956 Sverige, Stockholm 688 sidor., 12 pl.-bl. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan