Case studies in international marketing

Författare
(Ed. by Peter Doyle and Norman A. Hart publ. on behalf of the CAM foundation and the Institute of marketing)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heinemann 1982 Storbritannien, London vii, 391 sidor. : diagr., ill., tab. 0-434-90370-1