Cases in marketing management

Författare
Douglas J. Dalrymple
(Douglas J. Dalrymple, Leonard J. Parsons, Jean-Pierre Jeannet)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 1992 USA, New York 598 sidor. : ill. 25 cm 0-471-54746-8, 0-471-57368-X