Cassel och staten

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomisk-historiska inst., Univ., AV-centralen 1985 Sverige, Lund, Lund 74 sidor. 21 cm