Catalogue of the culture collection (fungi) of the mycological research group university of Göteborg

Författare
Nils Hallenberg
(Nils Hallenberg & Tomas Hallingbäck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Göteborg 51 sidor.