Catalogue = - katalog : 720418-2492 Leif Holmstrand, 1997-2010

Författare
Leif Holmstrand
(Text: Kristofer Folkhammar, Leif Homstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leif Holmstrand 2011 Sverige, Malmö [94] sidor. ill. 978-91-979510-0-5