Catalogus van een extra fraay cabinet van Konstige, en plaisante Schilderyen, Benevens een uitmuntende, groote Party, zo van uitvoerige, en Voortreffelyke, tekeningen en miniaturen, en een groote Party van ongemene schoone Drukken Van prentkunst, en gebonden werken. Door de eerste Italiaansche, Fransche, Engelsche, en Nederlandsche, Meesters, als mede een Keurlyke Verzameling van nederduitsche en fransche boeken, als philosophische, historische, poetische, reisbeschryvingen en andere, meest alle in curieuse fransche banden gebonden. Laastelyk een cabinet van insectens, horens, schelpen, zee gewassen, diverse machines, tot de Natuurkunde behoorende, als lugtpompen, son en andere microscopen, toverlantaren, mathamatische instrumenten, en veel andere rariteten meer. Nagelaten door een Voornaam liefhebber. Welke goederen verkogt zullen worden, op Maandag den 4. december 1752. 's morgens ten 9 uuren, en's namiddags ten 3 uuren, tot Amsterdam, ten huize Pieter Moerel, Castelyn in de Keizers Kroon. Door de Makelaar Hendrik de Leth, By wien de Catalogus te bekomen is, en de Goederen Zaturdags voor de Verkoopdag te zien

Genre
Auktionskataloger
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1752 Nederländerna, Amsterdam 85 sidor. 8:o