Catholska ligan och Huguenotterne - Historisk tidsskildring

Författare
Abraham Peter Cronholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Lund [02], viii, [02], 510 sidor.