Causes and consequences of individual variation in anti-predator traits

Författare
Kaj Hulthén
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Biology, Lund University 2016 Sverige, Lund
Department of Biology, Lund University 2014 Sverige, Lund 123 sidor. : ill. 978-91-7623-179-1