Cavour - Italiens befriare

Författare
Harald Wieselgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samson & Wallin 1884 Sverige, Stockholm 160 sidor., 1 portr.-bl.