Central features of the debate on RMA and network-centric warfare - with starting point in the Swedish Parliamentary Bill 2001/02:10

Författare
Nils Marius Rekkedal
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2004 Sverige, Stockholm 67 sidor. 91-89683-24-2
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2002 Sverige, Stockholm 66 sidor. 91-89683-24-2